Garancija kvaliteta

Fokus u Thermopack-u je kvalitet. Zadovoljenje najviših standarda kvaliteta i težnja za stalnim poboljšanjem naših operacija i procesa su način života u Thermopack-u. Efikasan i efektivan sistem upravljanja kvalitetom garantuje proizvode na najvišem nivou. U cilju održavanja visokog nivoa higijenskih standarda, pored naše kontrole kvaliteta, u našoj najmodernijoj laboratoriji na serijama gotovih proizvoda, vrše se kontinuirani testovi. Ispitujemo brojne parametre, uključujući debljinu šava, svojstva skupljanja, strukturu sloja i ukupnu debljinu i izgled materijala.

 

Dodatna ispitivanja i dalje istraživanje vrše akreditovane laboratorije za testiranje, sa kojima Thermopack blisko sarađuje. Između ostalog, testiranje za bezbednost našeg proizvoda u prehrambenoj industriji je pažljivo sprovedeno detaljnim studijama. U svakom trenutku se obezbeđuje 100 % primenljivosti svih proizvoda, od sirovina do gotovih proizvoda i obrnuto. Precizno definisanim radnim procesima, svaki zaposleni je u stanju da se optimalno usavršava i primenjuje najvišu efikasnost iz dana u dan. Poverenje i kvalitet Thermopack-а idu ruku pod ruku.