Proizvodi

Providna, sjajna i otporna na probijanje za sveže meso i sireve.
Izdržljiv, transparentan i visok sjaj za proizvode oštrih ivica.
Ultra otporna na probijanje za pakovanje i transport najoštrijih proizvoda u mesnoj industriji.
Zaštita zrelih sireva za primenu sa visokim gasom.
Brz i automatizovan proces za mašine Flow Pack.
Atraktivno i strukturalno uniformno pakovanje za mašine za termoformiranje.